2022-09-25, sekmadienis, 05:18.     Šiandien Kalnujai saulė teka 07:23, leidžiasi 19:21, dienos ilgumas 11:57.

Šventiškai paminėta Tarptautinė mokytojų diena

2013-10-07, paskelbė www.mano Raseiniai.lt
Šventiškai paminėta Tarptautinė mokytojų diena

Juoktis dažnai ir iš širdies,

laimėti protingų žmonių pagarbą

ir vaikų meilę,

pelnyti sąžiningų kritikų pripažinimą

ir iškęsti netikrų draugų išdavystę,

suprasti grožį,

matyti puikiausius kitų bruožus,

palikti po savęs pasaulį bent truputį geresnį:

ar išauklėjus sveiką palikuonį,

ar išpuoselėjus sodo lopinėlį,

ar patobulinus visuomenės gyvenimą,

žinoti, kad nors vienai gyvybei Žemėje

kvėpuoti buvo lengviau,

kad gyvenai joje ir tu.

Štai kas yra sėkmė.

 

Ralph'as Waldo Emerson'as

 

 

   Šie žodžiai ketvirtadienį, spalio 3 d., ne kartą skambėjo Raseinių r. kultūros centre, kur vyko šventinis Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas. Dainomis ir teatralizuotu pasirodymu renginį pradėjo Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos auklėtiniai. Pedagogus sveikino LR Seimo narių  D. Ulicko, E. Jonylos, G. Mikolaičio bei R. Ačo atstovai. Po sveikinimo žodžių, Raseinių rajono meras Algimantas Mielinis bei jo pavaduotoja Gitana Rašimienė Tarptautinės mokytojų dienos proga padėkos raštais  apdovanojo šiuos rajono pedagogus:

 

 

   Aldoną Mankauskienę, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, už ilgametį, nuoširdų, kūrybišką vadybinį ir pedagoginį darbą.

 

   Rasą Mažeikienę, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją metodininkę, už inovatyvią, kūrybišką ugdomąją veiklą ir kryptingą pedagoginę pagalbą.

 

   Danutę Vykertaitę, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos matematikos mokytoją metodininkę, už motyvuojančią ugdomąją veiklą ir kryptingą pedagoginę pagalbą.

 

   Odetą Lukauskaitę, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos fizikos vyresniąją mokytoją, už kūrybišką ugdomąją veiklą ir kryptingą pedagoginę pagalbą.

 

   Jolantą Stankaitienę, Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, už inovatyvų ugdomojo proceso organizavimą ir vadybinių žinių sklaidą respublikoje.

 

   Dalią Gricienę, Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos vyresniąją socialinę pedagogę, už mokinių ir jų tėvų telkimą kurti draugišką mokyklą bei gerosios patirties sklaidą rajone.

 

   Vaivą Zubrickienę, Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos direktorę, už mokyklos strategijos, orientuotos į nuolatinį atsinaujinimą, kūrimą.

 

   Ramūną Bružą, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorių, už iniciatyvumą rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

 

   Skiną Armalienę, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorę, už inovatyvią ir kūrybišką vadybinę veiklą.

 

 

 

   Tarptautinės mokytojų dienos proga padėkos raštais Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja  Regina Petreikienė  apdovanojo šiuos rajono pedagogus:

 

 

   Lijaną Ačaitę, Raseinių Šaltinio pagrindinės mokyklos matematikos vyresniąją mokytoją, už mokinių aktyvo telkimą, netradicinių darbo formų diegimą savivaldoje ir jų sklaidą rajone.

 

   Gitaną Andzelienę, Betygalos Maironio vidurinės mokyklos matematikos vyresniąją mokytoją, už inovacijų diegimą ugdymo procese ir aktyvų dalyvavimą projektuose.

 

   Algimantą Baublį, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos kūno kultūros mokytoją ekspertą, už projekto „Mechaninės taikinių ir pataikymo skaičiavimo sistemos kulkiniam šaudymui įsigijimas“ veiklų įgyvendinimą.

 

   Ričardą Digrį, Betygalos Maironio vidurinės mokyklos kūno kultūros vyresnįjį mokytoją, už gerą mokinių parengimą rajono mokinių lengvosios atletikos ir krepšinio varžyboms bei turnyrams.

 

   Ritą Gurskienę, Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ auklėtoją, už organizuotumą ir iniciatyvumą ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.

 

   Janiną Juodienę, Paupio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoją metodininkę, už mokyklos bendruomenės telkimą kultūrinei veiklai.

 

   Zitą Kačiušienę, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos pradinių klasių vyresniąją mokytoją, už motyvuojančios ugdomosios veiklos organizavimą, gamtamokslines iniciatyvas, pilietiškumo ugdymą.

 

   Laimą Kasparavičienę, Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ auklėtoją, už aktyvią, nuoširdžią ir kūrybingą veiklą ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus.

 

   Astą Kavaliauskienę, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ socialinę pedagogę, už kūrybiškumą ir bendradarbiavimą įgyvendinant ugdymo (-si) tikslus.

 

   Jūratę Klimienę, Ariogalos gimnazijos biologijos mokytoją metodininkę, už eksperimentinių tiriamųjų darbų skatinimą ir vykdymą biologijos pamokose.

 

   Ramutę Mockuvienę, Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoją metodininkę, už kūrybišką ir inovatyvų pedagoginį darbą.

 

   Rasą Nekrošiutę, Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos biologijos mokytoją, už projektų rengimą ir įgyvendinimą mokykloje, mokinių kūrybiškumo ugdymą, inovacijų diegimą, nuoširdumą ir toleranciją.

 

   Vytautą Okockį, Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos matematikos mokytoją metodininką, už informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ir populiarinimą matematikos pamokose.

 

   Jūratę Railienę, Šaltinio pagrindinės mokyklos psichologę, už iniciatyvumą ugdant mokinių kompetencijas bendrystėje su tėvais ir mokytojais bei profesionalumą teikiant psichologinę pagalbą.

 

   Liną Razmantienę, Ilgižių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresniąją mokytoją, už kultūros paveldo saugojimą, etninės kultūros puoselėjimą, mokinių kūrybinių galių ugdymą ir mokyklos bendruomenės telkimą.

 

   Irmą Rupeikienę, Ilgižių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją, už mokyklos vardo garsinimą, mokyklos bendruomenės telkimą bendriems projektams, inovacijų paiešką.

 

   Liną Saunorienę, Raseinių specialiosios mokyklos specialiąją pedagogę metodininkę, už kryptingą metodinę veiklą, nuoširdų pedagoginį darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, jų meninės saviraiškos ugdymą.

 

   Laimą Siliūnienę, Ariogalos gimnazijos informacinių technologijų mokytoją metodininkę, už informacinių ir komunikacinių technologijų inovacijų paiešką ir diegimą Ariogalos gimnazijoje.

 

   Iloną Šablauskienę, Šaltinio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogę, už iniciatyvumą ir kūrybiškumą įtraukiant priešmokyklinio ugdymo grupės vaikus į „eTwinning“ projektų veiklas.

 

   Aušrą Šulinskienę, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos anglų kalbos mokytoją, už iniciatyvumą rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, komunikacinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymą.

 

   Oną Teresienę, buvusią Betygalos Maironio vidurinės mokyklos muzikos mokytoją, už ilgametį, kūrybingą ir nuoširdų darbą.

 

   Gintarę Tytmonienę, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos istorijos mokytoją, už pilietiškumą ugdančios veiklos organizavimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą, etnokultūros puoselėjimą.

 

   Sigitą Trekšelienę, Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ priešmokyklinio ugdymo pedagogę, už išradingą ir kūrybingą veiklą ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus.

 

   Beatą Vaičekauskienę, Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos socialinę pedagogę, už aktyvią veiklą įgyvendinant prevencines programas.

 

   Rasą Zakaitę, Ariogalos gimnazijos istorijos mokytoją metodininkę, už ilgametį vadovavimą metodinei tarybai, mokymo naujovių paiešką ir sklaidą.

 

 

   Raseinių garbės pilietė, buvusi mokytoja Danutė Janina Bajorinaitė, pasveikinusi mokytojus su profesine švente, pristatė projektą „Dvasinės ekologijos įžvalgos mokytojams moksleivių asmenybės doroviniam ugdymui“. Kartu su D. J. Bajorinaite projektą ruošė Milda Račaitė, biomedicinos mokslų daktarė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos auklėtinė, Valdemara Dauknaitė, Raseinių meno mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, Kristina Budrikienė, Prazidento Jono Žemaičio gimnazijos technologijų vyr. mokytoja bei Nijolė Paulauskienė, Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

 

 

   Po svečių sveikinimų, renginį koncertu baigė Kauno studentiškasis choras.

 

 

 

 

 

Draugaukime „Facebook“ tinkle:

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai